český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Obrábacia kvapalina na mikromazanie – MICROCHEM 35 – Ibiotec –Tec Industries
Last update: 2023/02/23 14:38

  

OLEJ NA MIKROMAZANIE A MAZANIE

Pre všetky operácie tvarovania

alebo odstraňovania triesky

na hliníkových zliatinách vrátane kremíkových

Zaručene bez chlóru a bez síry

extrémny tlak, ochrana proti opotrebeniu, nezanecháva stopy

Prídavná látka pre formulátorov alebo používateľov prchavých mazív

 

 

 

OBLASTI A SPÔSOBY POUŽITIA

 OBRÁBANIE

TVAROVANIE

Priečne rezanie

Rezanie (pásové alebo kotúčové píly)

Vŕtanie

Rezanie závitov

Sústruženie

Frézovanie

Razba

Prehýbanie

Lisovanie

Prehýbanie

Profilovanie

Vnútorné závitovanie

Vytláčanie

Vyrezávanie

Dierkovanie

 

Používa sa neriedený klasickým sprejovaním, postrekom, prostredníctvom žmýkacieho valca, handričkou, plsteným materiálom, nízkotlakovými rozprašovačmi alebo mikromazaním.

AKO PRÍDAVNÁ LÁTKA:

10 % až 20 %v kombinácii s tradičnými reznými olejmi.

2 % až 15 % v uhľovodíkových dearomatizovaných rozpúšťadlách na prípravu kvapalných prchavých mazív. MICROCHEM 35 zaručene neobsahuje prchavé organické zlúčeniny.

 

HLINÍKOVÉ ZLIATINY

Trieda 1000 až 8000

Trieda 100.0 až 900.0

ZLIATINY MEDI

ZLIATINY HORČÍKA

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI MAZACIEHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

vizuálny

Kvapalný 

nm

Farba

Vizuálna

jantárová

nm

Zápach

Posúdenie čuchom

bez 

nm

Hustota pri 20 °C

NF EN ISO 12.185

850 

g/l

Vlastnosti tuhých mazív

bez 

Vlastnosti základového oleja

Polymér

Kinematická viskozita

základového oleja pri 40 °C

základového oleja pri 100 °C

NF EN ISO 3 104

 

30

28

 

mm2/s-1

mm2/s-1

Síranový popol

NF T 60.144

0

%

Index kyslosti

EN 14104

< 0,1 

mg(KOH)/g

Bod vzplanutia v uzavretom tégliku

NF EN 22.719

> 250 

°C

Bod samovznietenia

ASTM E 659

> 300 

°C

Teplota tuhnutia

ISO 3016

-28 

°C

Nečistoty

Viac ako 25 µ

Viac ako 75 µ

Viac ako 125 µ

FTMS 791 3005

 

0

0

 0 

 

nb/ml

nb/ml

nb/ml

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Korózia medi 24 h 100 °C

ISO 2160

1a 

hodnotenie

Strata odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

0,1

% hmotnosti

Test SHELL 4 guľôčky

Priemer odtlačku

Index zaťaženia zvaru

 

 ISO 20.623 – ASTM D 2266

 

0,56

3 500 

 

mm

daN

Test SRV 

ASTM D 5707

0,18 

koeficient

Test napučania elastomérov

(rozmerová odchýlka)

FTM 791

0,5 

%

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C

ASTM 1264

0,2 

%

Krútiaci moment pri studenom štarte pri -20 °C

ASTM D 1478-63

10

N.cm

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečný prípravok. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte vety o nebezpečnosti a rizikách uvedené na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

BALENIA

 

 

 

 Barel 200 L

kvapalina na obrábanie hliníkových zliatin. mikromazanie. extrémny tlak, zaručene bez chlóru a bez síry proti opotrebovaniu nezanecháva stopy. obrábanie hliníka, rezanie hliníka, mikro mazanie, rezný olej na hliník, olej vŕtanie hliníka, olej vnútorné závitovanie hliníka, mazacie prchavé aditívum tvarovania, prídavná látka do odparovateľných mazív, výrobcovia rezných olejov, dodávatelia rezných olejov. Výrobcovia kvapalín na obrábanie. Dodávatelia kvapalín na obrábanie. Výrobcovia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávateľ rezných kvapalín. Rezná kvapalina hliník. Mazivo na mikromazanie. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Nádoba 20 L

 

kvapalina na obrábanie hliníkových zliatin. mikromazanie. extrémny tlak, zaručene bez chlóru a bez síry proti opotrebovaniu nezanecháva stopy. obrábanie hliníka, rezanie hliníka, mikro mazanie, rezný olej na hliník, olej vŕtanie hliníka, olej vnútorné závitovanie hliníka, mazacie prchavé aditívum tvarovania, prídavná látka do odparovateľných mazív, výrobcovia rezných olejov, dodávatelia rezných olejov. Výrobcovia kvapalín na obrábanie. Dodávatelia kvapalín na obrábanie. Výrobcovia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávateľ rezných kvapalín. Rezná kvapalina hliník. Mazivo na mikromazanie. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE