český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Obráběcí kapalina pro mikromazání – MICROCHEM 35 – iBiotec –Tec Industries
Last update: 2024/02/12 15:45

  

OLEJ PRO MIKROMAZÁNÍ A MAZÁNÍ

Pro veškeré operace tvarování

nebo odstraňování hoblin

na hliníkových slitinách, včetně křemíkových

Zaručeně bez chloru a bez síry

extrémní tlak, ochrana proti opotřebení, nezanechává skvrny

Aditivum pro formulátory nebo uživatele těkavých maziv

 

 

 

 

OBLASTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ

OBRÁBĚNÍ

TVAROVÁNÍ

Příčné řezání

Řezání (pásové nebo kotoučové pily)

Vrtání

Řezání závitů

Soustružení

Frézování

Ražba

Prohýbání

Hloubení

Přehýbání

Profilování

Vnitřní závitování

Vytlačování

Vyřezávání

Děrování

 

Používá se neředěný klasickým nastříkáním, pokropením, v nádobách se ždímacími válci, pomocí hadříku, plstí, s nízkotlakými rozprašovači nebo mikromazáním.

JAKO PŘÍDAVNÁ LÁTKA:

10 % až 20 % do tradičních řezných olejů.

2 % až 15 % do uhlovodíkových odaromatizovaných rozpouštědel na výrobu kapalných těkavých maziv. MICROCHEM 35 zaručeně neobsahuje těkavé organické sloučeniny.

 

HLINÍKOVÉ SLITINY

Řady 1000 až 8000

Řady 100.0 až 900.0

SLITINY MĚDI

SLITINY HOŘČÍKU

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MAZACÍHO OLEJE

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

Tekutý 

nm

Barva

Vizuální

Jantarově žlutá

nm

Zápach

Čichový vjem

N/A 

nm

Měrná hustota při 20 °C

NF EN ISO 12,185

850 

g/l

Typ tuhých maziv

-

N/A 

-

Typ základního oleje

-

Polymer

-

Kinematická viskozita

Základní olej při 40 °C

Základní olej při 100 °C

NF EN ISO 3104

 

30

28

 

mm2/s-1

mm2/s-1

Sulfátový popel

NF T 60,144

0

%

Číslo kyselosti

EN 14104

< 0,1 

mg(KOH)/g

Bod vzplanutí v uzavřené nádobě

NF EN 22,719

> 250 

°C

Bod samovznícení

ASTM E 659

> 300 

°C

Bod mrznutí

ISO 3016

-28 

°C

Nečistoty

Více než 25 µ

Více než 75 µ

Více než 125 µ

FTMS 791 3005

 

0

0

 0 

 

nb/ml

nb/ml

nb/ml

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Koroze měděného plátku po 24 h při 100 °C

ISO 2160

1a 

kotace

Ztráta odpařováním 22 hod při 121 °C

ASTM D 972

0,1

hmotn. %

Čtyřkuličkový test SHELL

Průměr opotřebení

Index svarového zatížení

 

 ISO 20.623– ASTM D 2266

 

0,56

3 500 

 

mm

daN

Test SRV 

ASTM D 5707

0,18 

koeficient

Test bobtnání elastomerů

(Rozměrová stálost)

FTM 791

0,5 

%

Odolnost proti vymývání vodou při 80°C

ASTM 1264

0,2 

%

Záběrový moment za studena při -20 °C

ASTM D 1478-63

10

N.cm

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

BALENÍ

 

 

 

 Sud 200 L

Fluido para mecanización de aleaciones de aluminio. Microlubricación. Extrema presión, garantizado sin cloro y sin azufre, antidesgaste, no mancha. Mecanización aluminio, aserradura aluminio, microlubricación, aceite de corte aluminio, aceite taladrado aluminio, aceite terrajado aluminio, aditivo evanescente hormado, aditivo lubricantes evaporables, fabricantes aceites de corte, proveedores aceites de corte. Fabricantes fluidos para mecanización. Proveedores fluidos para mecanización. Fabricantes lubricantes industriales. Proveedores lubricantes industriales. Proveedores fluidos de corte. Fluido de corte aluminio. Lubricante para microlubricación

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Kanystr 20 L

 

kapalina pro obrábění hliníkových slitin. mikromazání. extrémní tlak, zaručeně bez chloru a bez síry proti opotřebení nezanechává skvrny. obrábění hliníku, řezání hliníku, mikro lubrifikace, řezný olej na hliník, olej vrtání hliníku, olej vnitřní závitování hliníku, mazací těkavé aditivum tvarování, přídavná látka do odpařovatelných maziv, výrobci řezných olejů, dodavatelé řezných olejů. Výrobci kapalin pro obrábění. Dodavatelé kapalin pro obrábění. Výrobci průmyslových maziv. dodavatelé průmyslových maziv. dodavatel řezných kapalin. Řezná kapalina hliník. Mazivo pro mikromazání. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE